مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ارتباط آرسنیک آب ...
عنوان بررسی ارتباط آرسنیک آب آشامیدنی وبرخی بیماری های مزمن در منطقه کبودرآهنگ همدان در سال 1392
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها آرسنیک- سرطان، آب آشامیدنی- کبودرآهنگ
چکیده آلودگی آب زیرزمینی به آرسنیک در بسیاری از مناطق دنیا مثل تایوان ,مکزیک,شیلی,آرژانتین ,تایلند ,بنگلادش و بیشترکشورهای آسیای شرقی گزارش شده است.موارد کمی از سمیت آرسنیک در لهستان,آمریکا ,کانادا ,مجارستان و ژاپن گزارش شده است.گزارش شده که آلودگی به آرسنیک درچاه های با عمق کمتر از 22 متر کاهش می یابد. سازمان جهانی بهداشت سطح ترجیحی آرسنیک در آب را کمتراز 10 میکروگرم برلیتر توصیه کرده وحداکثرمجاز آن را 50 میکروگرم برلیتر تعیین نموده است .مواجهه باسطح بالای آرسنیک معدنی مظنون به شیوع سرطان در اندام های مختلف مثل پوست ,ریه ,مثانه ودیگر اندام های داخلی می باشد (1). آرسینکوزیس یکی ازجدی ترین بیماری های زیست محیطی ناشی ازآرسنیک است و این درحالی است که درایران موضوع مشکلات بهداشتی ناشی ازآرسینک درسال1986در/بیجار/مشاهده گردید/اماهیچ گاه/درسطح جهانی گزارش نشد (2) .بنابراستفاده ازآب تصفیه نشده بخصوص درمناطق روستائی ودورافتاده که دسترسی به آب آشامیدنی بهداشتی ندارند وازمنبع چاه یاجشمه استفاده می کنندوموردبررسی قرارندادن سطح مواجهه وعوارض آن درکشورمان دراین تحقیق بدنبال بررسی میزان مواجهه واثرآرسنیک برسلامت افراددرمعرض بوده تا اهمیت موضوع استفاده ازآب آشامیدنی حاوی آرسنیک وعوارض ناشی ازآن رابه صورت جدی موردنظرقرارداده وسعی درکاهش این عوارض نمائیم. کلید واژه ها: آرسنیک- سرطان-آب آشامیدنی-کبودرآهنگ
پژوهشگران مجتبی رستمی (دانشجو)، علیرضا رحمانی (مشاور علمی)، قدرت اله روشنایی (مشاور آماری)، منوچهر کرمی (مجری اصلی)