مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی شیوع سرمی بروسلوز در ...
عنوان بررسی شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت عمومی شهرستان فامنین در سال 1395: مطالعه پایه همگروهی بروسلوز فامنین
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها شیوع سرمی/ تب مالت/ مطالعه همگروهی
چکیده ببروسلوز یک بیماری باکتریال مشترک بین انسان و دام می باشد که در اثر تماس مستقیم و یا غیر مستقیم انسان با حیوانات آلوده یا محصولات لبنی آلوده منتقل می شود. تظاهرات بالینی در بروسلوز طیف وسیعی دارد از عفونت بدون علامت تا فرم های حاد، تحت حاد ، مزمن و عارضه دار و عود های مکرربیماری را شامل می شود. استان همدان با میزان بروز 4/81 به ازای هر صدهزارنفر جز استانهای با شیوع بالای بروسلوز می باشد و بیماری تب مالت در جمعیت عشایری و روستایی استان همدان در بین سال های 1387 تا 1392 روند فزاینده ایی داشته است به طوری که از 4/135 و9/81 در سال87 به 9/564 و 1/168 به ازای هر صدهزار نفر در سال 92 رسیده است. لذا کنترل بیماری بروسلوز در مناطق عشایری و روستایی استان همدان از اولویت های بهداشتی منطقه تلقی می گردد. با توجه به این گزارشات مرکز تحقیقات بروسلوز دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدف تدوین راهکارهای اثر بخش درکنترل وکاهش بیماری بروسلوز در جمعیت انسانی و دامی در شهرستانهای استان همدان اقدام به طراحی مطالعه مقطعی بررسی شیوع سرمی بروسلوز در جمعیت عمومی شهرستان فامنین به عنوان شهرستان پایلوت نموده است. انتخاب جمعیت شهرستان فامنین برای اجرای مطالعه در راستای سیاست های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مبنی بر راه اندازی مطالعه همگروهی بروسلوز در شهرستان فامنین و همچنین سیمای اپیدمیولوِژیک بیماری بروسلوز بوده است.
پژوهشگران مایل بوسیلکوفسکی (همکار)، مریم آدابی (همکار)، جلال الدین امیری (همکار)، محمد یوسف علیخانی (همکار)، عباس مقیم بیگی(تسویه حساب) (مشاور آماری)، مژگان ممانی (مشاور علمی)، سیدحمید هاشمی (مشاور علمی)، سعید بشیریان (مشاور علمی)، منوچهر کرمی (مجری)، فریبا کرامت (مجری اصلی)