مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بهینه سازی فرایند الکترو/نانو ...
عنوان بهینه سازی فرایند الکترو/نانو کلسیم پراکساید با مدل آماری رویه پاسخ در تجزیه آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محیط های آبی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها بهینه سازی
چکیده آنتی بیوتیک های کینولون، در میان آنتی بیوتیک ها، یک گروه مهم و پر مصرف تلقی می شوند که قابلیت تجزیه پذیری آن کاملا مشخص نیست. این گروه متعلق به دسته ای از آلاینده ها هستند که تحت عنوان آلاینده های در حال ظهور در محیط های آبی خوانده می شوند. سیپروفلوکساسین (CIP)، یک نوع فلورکینولون (FQS) است که از مهمترین آنتی بیوتیک های مورد استفاده در بحث درمان پزشکی و دامپزشکی این خانواده می باشد که به عنوان یکی از آنتی بیوتیک های رایج در تصفیه خانه فاضلاب طبقه بندی شده است. بر اساس پایش انجام شده در منابع آبی، عدم کارایی فرایندهای متداول تصفیه آب و فاضلاب در حذف این ترکیبات به اثبات رسیده است. همچنین ثابت شده است که استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته و انجام اکسیداسیون توسط رادیکال هیدروکسیل تولیدی در طی این فرایندها توانایی بالایی در حذف این آلاینده ها دارد. فرایند نوین الکترو/ نانوذرات کلسیم پراکساید بعنوان یک روش جدید بر پایه فرایند فنتون، بر اساس تولید هیدروژن پراکساید و متعاقب آن رادیکال هیدروکسیل می تواند فرایندی مثمر ثمر در راستای حذف سیپروفلوکساسین باشد. بر این اساس هدف از این مطالعه بهینه سازی فرایند الکترو/نانو ذرات کلسیم پراکساید در تجزیه موثر آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از محیط های آبی با استفاده از مدل آماری سطح پاسخ (RSM) می باشد.
پژوهشگران فاطمه کریمی (همکار)، جمال مهر علی پور (همکار)، ناهید قبادی (مجری)، زینب آتش زبان (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)