مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ...
عنوان بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاهSatureja avromanica بر روی بیومارکر اینترلوکین17و فاکتورهای ظرفیت آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در موش های صحرایی نر مسموم شده با مالاتیون
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها Satureja avromanica، عصاره، مالاتیون
چکیده استرس اکسیداتیو عدم بالانس بین تولید رادیکال های آزاد و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن است و به نوعی به حمله های بیولوژیک به ارگانیسم های بدن تعبیر می شود. رادیکال های آزاد اکسیژن دار و نیتروژن دار به علت نیمه عمر کوتاه خود بسیار واکنش پذیرند و به ماکرومولکول های بدن جانداران همانند پروتئین، کربوهیدرات ها، لیپید ها و نوکلئیک اسید ها آسیب وارد می نمایند. گیاه دارویی مرزه با نام علمی Satureja avromanica از گیاهان تیره نعناع در پزشکی سنتی برای درمان بیماری های مزمن استفاده می شده اند. امروزه نیز مطالعاتی برای بررسی اثرهای دارویی و درمانی خصوصا اثرات و آنتی اکسیدانی آن ها انجام شده است. تا کنون مطالعه ای بر روی گونهSatureja avromanica صورت نگرفته است و بررسی بیولوژیکی آن می تواند راهنمای خوبی برای پی بردن به اثرات درمانی این گیاه باشد. با توجه به نقش مهم سیستم ایمنی در ایجاد استرس اکسیداتیو و در نتیجه پاتوژنز بسیاری از بیماری ها و با توجه به کاربرد گیاه مرزه در پزشکی سنتی و خواص تجربی بدست آمده از آن، بر آن شدیم تا به بررسی اثرات این گیاه در مواجهه با عوامل القاء کننده استرس اکسیداتیو همانند سموم ارگانوفسفره بپردازیم.
پژوهشگران محمد مهدی افتخاریان (مشاور علمی)، رسول حدادی (مشاور علمی)، اکرم رنجبر (استاد راهنمای دوم)، سیده معصومه حسینی (دانشجو)، دارا دستان (مجری اصلی)