مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه نتایج بیوپسی کبد و ...
عنوان مقایسه نتایج بیوپسی کبد و بیومارکرهای سرمی در تشخیص فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B وC مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان از سال 86 تا 95
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها فیبروز کبد، هپاتیت، روش غیر تهاجمی، روش تهاجمی
چکیده یکی از پیامدهای مهم و جدی هپاتیت های مزمن B وC فیبروز کبد است که در صورت عدم تشخیص و اقدام به موقع زمینه را برای سیروز کبدی و کارسینوم هپاتوسلولار فراهم می کند. لذا تشخیص دقیق فیبروز و بررسی شدت آن جزء اقدامات لازم و ضروری جهت مدیریت صحیح و درمان به موقع این بیماران است . بیوپسی کبد به عنوان استاندارد طلایی جهت تشخیص درجه التهاب (grade) و میزان فیبروز (stage) و در نهایت درجه بندی(score ) بیماریهای مزمن کبدی در نظر گرفته می شود . ولی بیوپسی یک روش تهاجمی و همراه با خطر ایجاد عوارض مانند خونریزی. پنوموتوراکس. هماتوم می باشد و تحت تاثیر تفسیر های متفاوت پاتولوژیست ها می باشد. همچنین برخی بیماران تمایلی برای انجام این روش تهاجمی ندارند یا جهت انجام آن در معرض خطر هستند. لذا در سالهای اخیر در مطالعات مختلف استفاده از روش های غیر تهاجمی در بررسی میزان فیبروز کبدی افزایش یافته است. روشهای غیر تهاجمی شامل بیومارکرهای سرمی متعدد، تکنیک های تصویر برداری و index score های ترکیبی شاملFibro test,APRI,FIB-4 می باشد. در صورتی که بتوان به نتایج روش های غیر تهاجمی جهت ارزیابی و شروع درمان بیماران اعتماد کرد، می توان تا حد زیادی این روش را جایگزین بیوپسی کبد نمود. در کشور ما مطالعات بسیار محدودی در این زمینه انجام شده است. لذا این تحقیق با هدف مقایسه روش های تهاجمی و غیر تهاجمی در تشخیص فیبروز کبد در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B و C مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان از سال 86 تا95 انجام خواهد شد.
پژوهشگران بهنوش حیدری (دانشجو)، حمیدرضا قاسمی بصیر (مشاور علمی)، جلال پورالعجل (مشاور آماری)، فریبا کرامت (مشاور علمی)، محمد مهدی مجذوبی (مجری اصلی)