مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی روش ...
عنوان بررسی کارایی روش ازن-الکترولیز در تخریب آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در محیط های آبی با استفاده از الکترودهای Pb/PbO2 و Ti/PbO2
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها ازن-الکترولیز، تخریب آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین، Pb/PbO2 Ti/PbO2
چکیده حضور ترکیب ها و باقیمانده های دارویی در محیط به ویژه در منابع آبی به دلیل پایداری و عدم تجزیه پذیری آن ها به عنوان یک مسأله مهم در محیط زیست مطرح است. امروزه به دلیل افزایش تولید و مصرف آنتی بیوتیک ها و درنهایت دفع غیر اصولی زائدات دارویی مشکلات عدیده ی زیست محیطی از جمله آلودگی منابع آب و خاک بوجود آمده است. سیپروفلوکساسین(CIP)، یک نوع فلورکینولون (FQS) است که از مهم ترین آنتی بیوتیک های مورد استفاده در طب پزشکی و دامپزشکی می باشد. مجاورت آنتی بیوتیک ها با باکتری های موجود در پساب فاضلاب، آب و خاک باعث ایجاد مقاومت در آنها شده و با انتقال ژن مقاوم از باکتری های مقاوم به دیگر باکتری ها، شاهد افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک ها و پراکندگی آنها در محیط زیست می باشیم. با توجه به مزایای روش الکترولیز و مزیت تلفیق فرآیند ازن زنی و الکترولیز مانند افزایش کارایی، عدم تولید لجن و یا فاضلاب، کاهش مواد آلی در یک مرحله، مضرات کم این روش نسبت به روشهای دیگر و از همه مهم تر کاهش هزینه تولید و مصرف ازن به تنهایی، در این مطالعه تخریب آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین، با استفاده از روش تلفیقی ازن الکترولیز با استفاده از دو الکترود Pb/PbO2 و Ti/PbO2 مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
پژوهشگران قاسم آذریان (مجری)، کاظم گودینی (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)، داود نعمت الهی (مشاور علمی)، زینب آتش زبان (همکار)