مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه کارایی فرایندهای ...
عنوان مقایسه کارایی فرایندهای فتوکاتالیستی UV/ZrO2و UV/H2O2/ZrO2 در حذف پنتاکلروفنل ازمحیط های آبی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها فرایندهای فتوکاتالیستی-پنتاکلروفنل-محیط های آبی
چکیده کاربردهای فراوان پنتاکلروفنل در صنایع از جمله تولید انواع بیوساید، نگهدارنده های چوب و ساخت ترکیبات علف کش منجر به ورود این ترکیب به محیط زیست از جمله منابع آبی می گردد .با توجه به خطرات این ترکیب برای انسان مانند آسیب به کلیه، کبد، شش ها، سیستم ایمنی و غیره و همچنین تاثیر مضر آن بر روی آبزیان، حذف یا کاهش غلظت آن از پساب های ورودی به منابع آبی ضرورت می یابد. امروزه استفاده از فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOP) ، به دلیل کارایی بالا کاربرد گسترده ای یافته است.فتوکاتالیست های اکسید های فلزی ازجمله ZrO2 با راندمان بالایی قادر به حذف ترکیبات آلی می باشند تجارب نشان داده است که افزودن H2O2این کارایی را بالاتر خواهد برد، دراین تحقیق کارایی حذف پنتاکلروفنل به روش فتو کاتالیستی با حضور H2O2 و نیز بدون H2O2 مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پژوهشگران علیرضا رحمانی (مشاور علمی)، محمدتقی صمدی (مشاور علمی)، مجید کیامنش ( دانشجوی بین الملل) (دانشجو)، محمدرضا سمرقندی (مجری اصلی)