مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی فرایند ورمی ...
عنوان بررسی کارایی فرایند ورمی فیلتراسیون جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی(مطالعه موردی: بیمارستان تامین اجتماعی همدان )
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها ورمی فیلتراسیون-فاضلاب بیمارستانی -بیمارستان تامین اجتماعی
چکیده فاضلاب خروجی بیمارستان ها علاوه بر موادآلی ساده حاوی انواع میکروارگانیسم های بیماریزا و مواد دارویی، سایر مواد سمی خطرناک، مواد زائد جامد، مواد شیمیایی و پرتوزا و ایزوتوپ های رادیواکتیو می باشد. تخلیه این مواد به محیط زیست به خصوص آب های سطحی و زیر زمینی مخاطرات عمده ای را ایجاد می کند. لذا ضروری است با اطلاع از وضعیت کمی و کیفی، تمهیدات لازم برای جلوگیری از ورود فاضلاب بیمارستانی بدون تصفیه به محیط که موجب آلودگی و در نتیجه اشاعه بیماری در بین افراد جامعه می شود صورت گیرد. در سال های اخیر فناوری ورمی فیلتراسیون به دلیل مزایای آن نسبت به فرایند های تصفیه متعارف، از قبیل؛ نیاز به مساحت کمتر، نیاز به انرژی کم، عدم تولید لجن و بو، هزینه سرمایه گذاری و عملیاتی کمتر، جذب مواد آلی، حذف پاتوژنها و مواد شیمیایی سمی و محصولات نهایی (آب مغذی (جهت آبیاری) و زیست توده کرم خاکی)، مورد توجه قرار گرفته است. دراین مطالعه که برای اولین بار در ایران انجام می شود، سعی بر این است که کارایی فرایند ورمی فیلتراسیون در تصفیه فاضلاب واقعی بیمارستان تامین اجتماعی شهر همدان مورد بررسی قرار گیرد.
پژوهشگران محمدتقی صمدی (مشاور علمی)، علیرضا رحمانی (مشاور علمی)، رضا شکوهی (استاد راهنمای دوم)، محمدرضا سمرقندی (مجری اصلی)