مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تعیین کارایی روش ...
عنوان تعیین کارایی روش الکتروشیمیایی در تولید ازن در فاز مایع با استفاده از الکترودهای مختلف و استفاده در محل آن جهت گندزدایی و حذف آلاینده های آلی و معدنی.
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها روش الکتروشیمیایی - تولید ازن - فاز مایع- استفاده در محل
چکیده امروزه از ازن به طور گسترده در تصفیه آب و فاضلاب و گندزدایی سطوح در پزشکی، داروسازی و صنعتی استفاده می شود. در حال حاضر تنها روش عملی و کاربردی تولید ازن، روش جرقه الکتریکی در پتانسیل الکتریکی بالا می باشد. اما بدلیل پایین بودن راندمان تولید ازن روش گران قیمتی بوده و بخاطر تولید ازن در فاز گازی، با تولید آلاینده هایی همچون NOx همراه است. در بین روشهای تولید ازن تنها در روش الکتروشیمیایی امکان تولید ازن در فاز مایع در پتانسیل الکتریکی پایین وجود دارد. اما بدلیل محدودیتهای بهره برداری مانند نیاز به الکترولیتها و غشاءهای خاص، عدم پایداری الکترودهای ساخته شده، کاهش راندمان تولید با افزایش دما، قیمت بالای الکترود و... تاکنون تولید الکتروشیمیایی ازن در فاز مایع در محلولهای واقعی (غیر آزمایشگاهی) و استفاده از آن در کاربردهای عملی میسر نشده است. لذا هدف از تحقیق حاضر 1. بهینه سازی تولید الکتروشیمیایی ازن در فاز مایع با استفاده از آلیاژ های جدید می باشد به طوری که استفاده از ازن تولیدی در کاربردهای عملی امکان پذیرتر گردد. 2. استفاده از روش ولتامتری برای سنجش ازن می باشد که برای اولین بار در دنیا صورت خواهد گرفت و میزان تولید و مصرف ازن درمحل بطور پیوسته اندازه گیری خواهد شد.
پژوهشگران قاسم آذریان (مجری)، محمدتقی صمدی (مشاور علمی)، محمدرضا سمرقندی (مشاور علمی)، داود نعمت الهی (مشاور علمی)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)