مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مطالعه روش های زیستی و عوامل ...
عنوان مطالعه روش های زیستی و عوامل موثر بر آن در حذف ترکیبات نفتی از خاک های آلوده
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی اعضای هیات علمی
کلیدواژه‌ها روش های زیستی-ترکیبات نفتی-خاک های آلوده
چکیده فعالیتهای نفتی معمولا باعث آلودگی نفتی در حجم وسیعی می گردند وایران که از کشورهای نفت خیز می باشد از این قاعده مستثنی نیست. بخشی از آلودگی های نفتی ناشی از لجن دفعی حاصل از تجمع رسوبات ناشی از ذخیره سازی نفت خام در مخازن پایانه های نفتی و مناطق عملیاتی و بخشی نیز در نتیجه بروز حوادث رخ می دهد . خاکی که با ترکیبات نفتی آلوده می شود، عملا غیر قابل استفاده می شود. به کار گیری روش های شیمیایی برای پاکسازی خاک های آلوده نه تنها در عمل مشکلات زیادی به همراه دارد، بلکه بسیار پرهزینه نیز می باشند. تجزیه زیستی با کمترین عوارض محیطی و با هزینه نسبتا پایین گزینه ای مناسب درحذف این گونه آلودگی ها می باشند بدین ترتیب می توان با احیای خاک آلوده ضمن آن که آنرا قابل استفاده نمود ، از انتشار آلودگی های نفتی به محیط نیز جلوگیری نمود
پژوهشگران کاظم گودینی (همکار)، دوستمراد ظفری (مشاور علمی)، علیرضا رحمانی (همکار)، عباس افخمی (مشاور علمی)، محمدرضا عربستانی (همکار)، محمدرضا سمرقندی (مجری اصلی)