مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی فوتو فنتون ...
عنوان بررسی کارایی فوتو فنتون هتروژن با استفاده از نانوذرات آهن صفر در حذف دی متیل فتالات از محیط های آبی
نوع پژوهش طرح تحقیقاتی دانشجویی
کلیدواژه‌ها فوتو فنتون هتروژن - نانوذرات آهن صفر - دی متیل فتالات - محیط های آبی
چکیده استرهای فتالیک اسید گروه مهمی از آلاینده های مقاوم هستند که جزء فراوانترین آلاینده های زیست محیطی بشر ساز هستند. بسیاری از کشورها به دلیل مشکوک بودن به اثرات موتاژنی و نیز مختل کننده غدد درون ریز (EDCs) فتالات ها را جزء آلاینده های متقدم در نظر می گیرند. حلالیت نسبتا بالای این ترکیبات در آب ممکن است منجر به حضور غلظت های قابل توجه آنها در فاضلاب های صنایع گردد. کارایی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته در تصفیه بسیاری از ترکیبات آلی امید بخش می باشند. این فرآیندها به دلیل کارایی بالا و سهولت کاربری به طور گسترده برای تجزیه استرهای فتالیک اسید استفاده شده اند. نانوذرات آهن صفر(nZVI) به لحاظ برخورداری از سطح وسیع و واکنش پذیری بالا در احیا آلودگی های متعدد به کار می رود. واکنش ترکیبی Fe0 و UV می تواند از طریق اکسیداسیون Fe0 و H2O2 ، Fe2+تولید کند. این وضعیت باعث می شود واکنش فنتون هتروژن بدون نیاز به به افزایش H2O2 پیش رود. به عبارت دیگر در واکنش ترکیبی Fe0 و UV تابش UV می تواند به عنوان منبع انرژی دراکسیداسیون Fe0 و تولید H2O2 استفاده شود. باتوجه به مصرف بالای ترکیب دی متیل فتالات در صنایع مختلف و عدم امکان حذف این ترکیبات با فرآیندهای متداول در تصفیه خانه ها مطالعه و بررسی روش های مؤثر و قابل اجرا امری اجتناب ناپذیر می باشد.
پژوهشگران حسن ذوالقدرنسب (مجری)، حمیدرضا احسانی (همکار)، قاسم آذریان (مجری)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)