مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ارزیابی تداخلات بالقوه دارویی ...
عنوان ارزیابی تداخلات بالقوه دارویی در بیماران بستری در بخش های عفونی و مراقبت های ویژه بیمارستان فرشچیان همدان در سال 93
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها تداخلات دارویی_مراقبت های ویژه_بخش عفونی_بیمارستان فرشچیان همدان
چکیده تداخل دارویی یک پاسخ فارماکولوژیک یا بالینی می باشد که بدنبال تجویز دو دارو باهم که داروی دوم پاسخ بیمار را به داروی اول تغییر می دهد و می تواند مشکلات بسیار جدی برای بیماران پدید آورد. تداخلات داروئی می تواند یک علت اصلی مرگ و میر باشد و منجر به ایجاد عوارض دارویی، کاهش اثر درمانی ، افزایش سمیت ناشی از دارو شود و درنهایت نتیجه درمان بیمار را تغییر دهد. تداخلات دارویی می توانند بعلت تنوع زیاد دارویی و تجویز تعداد زیاد اقلام دارویی مصرفی برای بیماران بستری باشد و با توجه به اهمیت تداخلات دارویی و احتمال وقوع این تداخلات که می تواند مشکلات بسیار جدی برای بیماران پدید آورند، بررسی تداخلات دارویی در بیماران بستری در بیمارستان ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. بیماران بستری بخصوص در بخش های عفونی و مراقبت های ویژه تعداد داروهای بیشتری دریافت می کنند بنابراین وقوع تداخلات دارویی در این بیماران ممکن است بیشتر از سایر بیماران باشد، هدف از این مطالعه بررسی تداخلات دارویی major و moderate که اثر بیشتری برروی سلامت بیماران دارند در بیماران بستری در بخش های عفونی و مراقبت های ویژه در بیمارستان فرشچیان در همدان در سال 93 می باشد.
پژوهشگران محمد جباری (دانشجو)، جلال پورالعجل (مشاور آماری)، فریبا کرامت (استاد راهنمای دوم)، مریم مهرپویا (مشاور علمی)، سارا عطایی (مجری اصلی)