مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی راندمان حذف رنگ ...
عنوان بررسی راندمان حذف رنگ اریوکروم بلاک تن از پساب به روش الکترولیز
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران علیرضا رحمانی (نفر اول)