مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی میزان دقت تصویر برداری ...
عنوان بررسی میزان دقت تصویر برداری تشدید مغناطیسی در تشخیص پارگیهای تاندون ساب اسکاپولاریس در مقایسه با آرتروسکوپی تشخیصی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها تصویر برداری تشدید مغناطیسی - پارگیهای تاندون ساب اسکاپولاریس - آرتروسکوپی تشخیصی
چکیده از آنجا که از یک سو بهترین وسیله ارزیابی غیر تهاجمی پارگیهای تاندون ساب اسکاپولاریس MRI می باشد و از طرف دیگر مواردی از پارگی های ساب اسکاپولاریس در آرتروسکوپی مشاهده میشود که با MRI تشخیص داده نشده اند تصمیم به انجام این مطالعه در جهت بدست آوردن میزان دقت MRI برای تشخیص پارگیهای ساب اسکاپولاریس به عنوان یکی از علت های درد و ناتوانی شانه به منظور استفاده بالینی از آن گرفتیم. هدف از این مطالعه بررسی دقت تشخیصی اسکن تصویربرداری تشدید مغناطیسی(MRI) در ارزیابی پارگی تاندون ساب اسکاپولاریس بوسیله مقایسه MRI قبل از عمل با نتایج واقعی بدست آمده حین ارزیابی آرتروسکوپی ازهمان شانه است .
پژوهشگران سهیلا یوسفی (دانشجو)، شهرام رستگاری (مشاور علمی)، محمدعلی سیف ربیعی (مشاور آماری)، حسین صارمی (مجری اصلی)