مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارایی فرایند ...
عنوان بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید روی نشانده شده بر روی کربن فعال سنتتیک در حضور اکسید سریم جهت حذف آنتی بیوتیک سفازولین از محلول های آبی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها سفازولین، فتوکاتالیست، کربن فعال اصلاح شده
چکیده آنتی بیوتیک ها جهت درمان بیماری یا بعنوان محرک رشد، مصرف می شوند. حضور ترکیبات دارویی به شکل اصلی یا متابولیزه شده در محیط های آبی، به دلیل ایجاد مقاومت باکتریایی باعث افزایش نگرانی شده است. غلظت این ترکیبات در محیط می تواند در دامنه نانوگرم تا چند ده میلی گرم در لیتر باشد. بالاترین غلظت آنتی بیوتیک مربوط به پساب صنایع داروسازی است و در دامنه ی 20-800 میلی گرم در لیتر می باشد. حضور آنتی بیوتیک ها در محیط می-تواند باعث تاثیرگذاری بر روی پاتوژن های غیر هدف، تغییر ساختار، غنای جلبک های موجود در منابع آبی، مداخله بر فوتوسنتز گیاهان و ایجاد ناهنجاری-های مرفولوژی در گیاهان شود. فرایندهای متداول تصفیه فاضلاب توانایی حذف این آلاینده ها را ندارند. از روش های مورد استفاده در حذف آنتی بیوتیک ها یا تغییر به ساختار کم خطر تر می توان به فرایند سونولیز، فوتوفنتون، فوتوکاتالیست و غیره اشاره نمود. اکسیداسیون کاتالیزور نوری تکنیک پیشرفته ای است که با استفاده از آن آلاینده های آلی بطور کامل تجزیه شده و از بین می روند. در این روش از یک منبع نوری (معمولاً نور فرا بنفشUV ) استفاده می شود. نظر به اینکه فرآیندهای تلفیقی بعنوان فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته و فن آوری نوین محسوب می شوند و از نظر شاخص های زیست محیطی و کارایی از وضعیت خوبی برخوردارند و کارایی آنها جهت حذف تعدادی از آلاینده ها توسط محققین مختلف مورد تایید قرار گرفته است. نقش اکسید سریم طی فرایند به این شکل می باشد که با آزاد سازی اکسیژن آزاد و افزایش اثر سینرژیستی به تجزیه بیشتر آلاینده در فاضلاب کمک می کند. تاکنون در خصوص ارزیابی این فرآیندها جهت حذف سفازولین گزارشی منتشر نشده است، لذا این مطالعه با هدف تعیین کارایی فرآیند فتوکاتالیستی در حضور کربن فعال اصلاح شده جهت حذف سفازولین و دستیابی به اطلاعات اجرایی و طراحی این فرآیند صورت می گیرد.
پژوهشگران قربان عسگری (مشاور علمی)، علیرضا رحمانی (مشاور علمی)، قباد احمدی دوست (دانشجو)، محمدرضا سمرقندی (مجری اصلی)