مشخصات پژوهش

صفحه نخست /محاسبه امید به زندگی زنان ...
عنوان محاسبه امید به زندگی زنان ومردان در شهرستان های مختلف استان همدان و برازش مدل به آنها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها امید به زندگی، مرگ و میر، برازش خطی، همدان.،
چکیده امید به زندگی در بدو تولد یکی از شاخص های مهم و بیانگر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی هر جامعه است. در این تحقیق توصیفی، امید به زندگی مردان وزنان استان همدان و فاصله اطمینان برای امید به زندگی در بدو تولد براساس اندازه جمعیت درسنین مختلف و همچنین تعداد مرگ در هر گروه سنی در سال 85 به تفکیک برای شهرستان های استان محاسبه گردیده است.
پژوهشگران حسین محجوب (نفر دوم)