مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر ویتامین D بر ...
عنوان بررسی اثر ویتامین D بر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در هیپوکامپ در مدل آلزایمر ناشی از پپتید بتاآمیلویید
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها ویتامین D , بیومارکرهای استرس اکسیداتیو ,هیپوکامپ , آلزایمر
چکیده بیماری آلزایمر یکی از چالش برانگیزترین اختلالات مغزی می باشد که دارای پیامدهای اساسی اجتماعی و پزشکی است. این بیماری شایعترین اختلال نورودژنراتیو است که با از دست دادن پیشرونده حافظه و توانایی های شناختی مشخص می شود. یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای ی بیماری آلزایمر از دست دادن نورونهای کولینرژیک پایه فرونتال قدامی و هیپوکمپ است (4و5). بیماری آلزایمر با رسوب خارج سلولی پروتئین بتا آمیلوئید به صورت پلاکهای senile ، تجمع داخل سلولی پیچ خوردگی های نوروفیبریلاری و از دست دادن پیشرونده نورونی و آپوپتوزیس مرتبط است. با توجه به اینکه استرس اکسیداتیو در ایجاد بیماری آلزایمر، با تجمع بتا آمیلوئید در ارتباط است.به نظر می رسد که مصرف آنتی اکسیدانها و یا داروهایی با خواص آنتی اکسیدانی همانند ویتامین D بتوانند در کاهش روند پیشرفت بیماری و یا مهار آن موثر باشند. لذا ، هدف از این مطالعه بررسی اثر ویتامین D بر ناحیه هیپوکمپ در موش های آزمایشگاهی مدل آلزایمر از نظر بیومارکرهای استرس اکسیداتیو می باشد
پژوهشگران سارا سلیمانی اصل (مشاور علمی)، سیامک شهیدی (مشاور علمی)، نگار مهری (دانشجو)، رسول حدادی (استاد راهنمای دوم)، اکرم رنجبر (مجری اصلی)