مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه عملکرد پر استیک اسید و ...
عنوان مقایسه عملکرد پر استیک اسید و فرآیند ترکیبی آن با UV با کمک فلز فعال کنندهFe3+ درحذف رنگ های متیلن بلو و ردامین B از محیط های آبی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها پر استیک اسید ، فرآیند ترکیبی ، UV، Fe3+ ، متیلن بلو
چکیده وجود رنگ در آب های پذیرنده، از نفوذ نور جلوگیری کرده و باعث وقوع پدیده اوتریفیکاسیون می شود که فعالیت فتوسنتتیکی را مختل نموده و مانع رشد موجودات زنده می شود. رنگ های به کار رفته در صنایع نساجی دارای اثرات بهداشتی مختلفی از جمله سرطان زایی، جهش زایی و آلرژی زایی هستند و تصفیه متداول فاضلاب قادر به حذف این رنگ ها نمی باشد. در بین روش های متنوع تصفیه، روش اکسیداسیون پیشرفته (AOP) ، توجه زیادی را در زمینه حذف آلاینده های مختلف، به خود جلب کرده است. یکی ازاکسید کننده هایی که می تواند در فرآیند AOP مورد استفاده قرار گیرد، پراستیک اسید می باشد. یکی از خصوصیات مطلوب پراستیک اسید، داشتن یک باند ضعیف O-OH است که می تواند منجر به تولید مقادیر بسیار زیادی رادیکال هیدروکسیل شود که این رادیکال ها، به آلاینده هدف حمله می کنند. تنها محصول جانبی تولیدی گزارش شده در اثر استفاده از پراستیک اسید، کربوکسیلیک اسید بی ضرر است. لذا با توجه به مطالب و مزایای ذکر شده برای فرآیند AOP و PAA ، هدف از این تحقیق، بررسی عملکرد PAA و فرآیند ترکیبی آن با UV با کمک فلز فعال کنندهFe3+ درحذف رنگ های متیلن بلو و ردامین B از محیط های آبی می باشد.
پژوهشگران رویا اعظمی گیلان (دانشجو)، مصطفی لیلی (مشاور علمی)، قربان عسگری (مشاور علمی)، علیرضا رحمانی (مجری اصلی)