مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پنومونی مکرر به علت قوس آئورت ...
عنوان پنومونی مکرر به علت قوس آئورت دوگانه یک عامل نادر برای علائم تنفسی شایع کودکان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها آئورت قفسه سینه / باریم / ذات الریه / صداهای تنفسی
چکیده چکیده: مقدمه : پنومونی یکی از شایعترین عفونتهای دوران کودکی است . در کودکان مبتلا به پنومونی راجعه بایستی بدنبال عامل زمینه ای بود گرچه شایعترین علل زمینه ساز آن عبارتند از : نقایص تولید آنتی بادی ، سیستیک فیبروزیس ، فیستولها ی تراکئوازوفاژیال وافزایش جریان خون ریوی اما یکی از علل کمتر شایع استریدور و پنومونی تکرار شونده اثرات فشاری ناشی از حلقه های عروقی است . ناهنجاریهای مادرزادی قوس آئورت وشاخه های اصلی آن باعث تشکیل حلقه های عروقی به دور نای و مری شده و درجات مختلفی از اثرا ت فشاری را اعمال می کنند که باعث علائم تنفسی از جمله استریدور ، خس خس سینه و پنومونی مکرر می شود. معرفی بیمار : کودک 2 ساله ای با سابقه استریدور و خس خس سینه از دوره نوزادی وسابقه چهار بار بستری بعلت عفونت دستگاه تنفسی تحتانی با علائم سرفه و دیسترس تنفس ی بستری شد ، رادیو گرافی قفسه سینه بیمار نشان دهنده پنومونی در ریه راست بود . بیمار تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار گرفت ولی علی رغم بهبود تب،استریدور و دیسترس تنفسی ، همچنان ویزینگ ادامه داشت . در بازنگری مدارک پزشکی قبلی بیمار مشخص شد در رادیوگرافی بلع بار یم اثر فشاری ثابت در (double aortic arch) آنژیوگرافی قرار گرفت و تشخیص قوس آئورت دوگانه CT خلف مری وجود دارد . بیمار تحت اثبات شد. نتیجه نهایی : یکی از علل علائم تنفسی پایدار و پنومونی مکررکودکان قوس ائورت دوگانه می باشد که اولین قدم تشخیصی غیر تهاجمی برای آن رادیو گرافی بلع باریم تحت فلوروسکوپی می باشد.
پژوهشگران ایرج صدیقی (نفر اول)، اسداله تناسان (نفر دوم)، معصومه جمشیدی (نفر سوم)