مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اخلاق حرفه ای و نقش آن در ...
عنوان اخلاق حرفه ای و نقش آن در حرفه پزشکی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اخلاق، اخلاق حرفه ای، اخلاق پزشکی
چکیده امروزه مسئولیت های اخلاقی در طیفی از مسئولیت های فردی-شخصی تا مسئولیت های فردی-شغلی گسترده شده است. اخلاق حرفه ای یکی از مسائل اساسی در جوامع بشری به شمار می آید. اگر تعریف جامعی از اصول اخلاقی ارایه شود، افراد حرفه ای در هر شغلی می توانند تصمیم بگیرند که چه رفتاری منطقی و غیر منطقی است، کدام عمل اخلاقی و کدام یک غیر اخلاقی اسـت. در جــامعه پزشکــی طرح بحث اخلاق به دلیل اهمیت حرفه پزشکی از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که اخلاق پزشکی، مباحث علمی بسیار جدی و گسترده ای را به خود اختصاص داده است. اگر مزایای حاصل از رعایت اخلاق حرفه ای فراگیرتر باشد میزان تعهد به اصول آن از درجه بالاتری برخوردار است و هرقدر محدودیت های اعمال شده ناشی از اصول اخلاق حرفه ای منطقی تر و در رشد سازمان موثرتر باشد، پایبنــــدی به آن محکم تر خواهد بود
پژوهشگران رشید حیدری مقدم (نفر چهارم)