مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر سیلیمارین بر روی ...
عنوان بررسی اثر سیلیمارین بر روی علایم رفتاری و فاکتورهای التهابی در مدل حیوانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها سیلیمارین، مولتیپل اسکلروزیس ، سایتوکین التهابی، رت
چکیده بیماری M.S(Multiple Sclerosis) یک بیماری خود ایمن در نتیجه حمله سیستم ایمنی به سلولهای عصبی بوده که در نهایت با دمیلینه شدن (Demylination) اعصاب سبب ایجاد اختلال عصبی میشود. در این بیماری بدنبال تخریب لایه عایق میلین سلولهای عصبی به تبع آن اختلال در سرعت و نحوه انتقال سیگنال های الکتریکی، شاهد علایم اختلال در تعادل، احساس، قدرت و هماهنگی بین اعضا و ارتباط آنها مد باشیم ودرمان قطعی برای آن در دست نیست. سیلیمارین (Silymarin) عصاره فعال گیاه خار مریم(Silybium Marinum) متشکل از ترکیبات فلاونولیگنانی که جز اصلی آن Silibinin بوده، که امروزه برای آن خواص محافطت کنندگی کبدی گزارش شده و به عنوان مهار کننده مسیر استرس اکسیداتیو و رادیکالهای آزاد و با خاصیت آنتی اکسیدانی شاخته شده است. از آنجایی که بیماری مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری ناتوان کننده سیستم عصبی مرکزی در بزرگسالان جوان بین سن 40-20 سال بوده و شیوع آن در جوامع بشری روبه افزایش است و از طرفی با توجه به اینکه مسیر های التهابی، استرس اکسیداتیو و آپوپتوز در ایجاد بیماری نقش دارند و از سوی دیگر ترکیب سیلیمارین یک ترکیب موثر در مهار این مسیرها شناخته شده است در این مطالعه بدنبال اثرات ترکیب مذکور در کاهش بروز علایم بیماری و روند پیشرفت آن هستیم.
پژوهشگران مجتبی کریمیان زوله (دانشجو)، رسول حدادی (مجری اصلی)