مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اپیدمیولوژیک ضرب و جرح ...
عنوان بررسی اپیدمیولوژیک ضرب و جرح و آسیب های ناشی از آن در مراجعین سال 1381 مرکز پزشکی قانونی همدان
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها ضرب و جرح، منازعات،تصادفات رانندگی،ضایعه
چکیده زمینه و هدف:سوانح و حوادث از جمله شایعترین علل مرگ ومیر و معلولیت در جهان به شمار می روند و لازم است از جهات مختلف به موضوع سوانح و حوادث پرداخته شود.وجود تنش های مختلف از جمله تصادفات،منازعات،حوادث شغلی می تواند بر جنبه های گوناگون از جمله مسایل اقتصادی،اجتماعی،آسایش و امنیت،رفاه عمومی و معلولیت ها تاثیر گذار باشد.از آنجا که اکثر حوادث در سنی جوانی اتفاق می افتد و قشر وسیعی از جامعه کنونی ما را جوانان تشکیل می دهند بررسی عوامل تاثیر گذار می تواند در ارایه راهکارهای اصولی در جهت کاهش حوادث موثر باشد. روش بررسی:در این مطالعه تعداد 9828 نفر مراجعه کننده سرپایی که به علل مختلف دچار تروما شده بودند و به مرکز پزشکی قانونی همدان مراجعه کرده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.مصدومین مراجعه کننده که از طرف یک مرجع قضایی و یا انتظامی معرفی شده بودند توسط پزشکان آن مرکز مورد معاینه قرار گرفته و ضایعات موجود در پرسشنامه های مخصوص جمع آوری گردید.سپس در صورت صلاحدید پزشک معاینه کننده و بر حسب ضایعات موجود،کسانی که نیاز به معاینه مجدد داشتند در فواصل زمانی معین مورد معاینه قرار می گرفتند و این روند تا بهبود کامل ضایعات و یا بروز نقص عضو و حتی مرگ ادامه می یافت. یافته ها:به طور کلی 76% از مراجعین را مردان و 24% را زنان تشکیل می دادند.بیشترین سنی مراجعه کننده با تعداد 3218 نفر ،مابین 29-20 سال بود.بیشترین علت مراجعه(6/74%) در گیری و منازعات بود و از نظر علا و انگیزه ضرب و جرح در اکثر موارد (5/43%) بدون علت بود.بیشترین وسایل مورد استفاده اجسام سفت وسخت بودند(2/91%). در 5/43% موارد بیشترین زمان بروز ضرب و جرح در ساعات مابین 18-12 بود. بیشترین تعداد مراجعه کنندگان (3/32%) در فصل تابستان و به خصوص در مرداد ماه (4/11%) بودند.بیشترین ضایعه ایجاد شده در سطح بدن کبودی بود(5/46%).در 4/99% موارد بهبودی کامل حاصل شده و تنها 6/0% بر اثر شدت جراحات و عوارض حاصله فوت کرده بودند. نتیجه گیری:نتایج حاصل نشان از افزایش منازعات و تصادفات رانندگی در سطح جامعه است که می تواند بالقوه سبب استهلاک شدید نیروی انسانی و اتلاف بسیار زیاد زمان مفید کاری شود،از طرفی می تواند منجر به بروز موارد نقص عضو و از کار افتادگی شود.پر واضح است که می توان با ارایه راهکارهای مناسب و فرهنگ سازی در همه زمینه ها از بروز ح.ادث و تن
پژوهشگران سعید افضلی (نفر اول)، علی قلعه ایها (نفر دوم)