مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اثر مالاتیون بر ...
عنوان بررسی اثر مالاتیون بر نیتروزاتیو استرس در کبد موش صحرایی نر
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها مالاتیون ،نیتروزاتیو استرس ، کبد ،موش صحرایی نر
چکیده بررسی اثر مالاتیون بر نیتروزاتیو استرس در کبد موش صحرایی نر
پژوهشگران اکرم رنجبر (نفر سوم)