مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقایسه ی فراوانی سلول های ...
عنوان مقایسه ی فراوانی سلول های Treg و Breg و سطح سرمی سایتوکاین های IL-10، IL-5 و IL-9 در بیماران مبتلا به بروسلوز و گروه سالم
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها بروسلوزیس، سلول T تنظیمی، سلول B تنظیمی، سیتوکاین، اینترلوکین 10، اینترلوکین35، اینترلوکین 37، TGF-β، فلوسایتومتری، الایزا
چکیده بروسلا یکی از پنج باکتری زئونوز شایع در جهان است. به طور عمده سه گونه بروسلا در عفونت های انسانی بیش از سایر گونه ها نقش دارند که عبارتند از: بروسلا ملی تنسیس، بروسلا آبورتوس و بروسلا سوئیس. از بین این سه گونه، بروسلا ملی تنسیس به طور عمده سبب ایجاد عفونت های انسانی می شود، که در ایران نیز شایع ترین عامل ایجاد بروسلوز می باشد. بروسلوزیس به اشکال مختلفی بروز می کند که عبارتند از: حاد/تحت حاد، مزمن و موضعی. اکثر بیماران مبتلا به بروسلوز علائم غیراختصاصی و عمومی نظیر تب، سردرد، دردهای استخوانی و عضلانی نشان می دهند. میزان شیوع این بیماری در استان های غربی کشور بیشتر بوده و استان همدان نیز در سال های اخیر جز استان های اول یا دوم در بروز این بیماری است.بیماری در تمامی سنین وجود داشته ولی فراوانی آن در سنین 30 - 20 سالگی می باشد. زیرگروه های سلول های T و B تنظیمی در مواجهه با بیماری های عفونی دارای عملکردی دوگانه می باشند،که می تواند به ضرر یا به نفع میزبان باشد. این تفاوت در عملکرد به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم ترین آن فاز بیماری می باشد. لذا در این مطالعه هدف براین است که با اندازه گیری درصد این سلول ها،سطوح سرمی سیتوکاین های تولیدی آن ها و بررسی مارکرهای سطحی این سلول ها در دو گروه بیمار و کنترل، نقش آن ها را در بروز، پیشرفت و یا بهبود بیماری تاحدودی بررسی نماییم. همچنین از آنجاییکه این سلول ها دارای نقش مهاری بر روی سیستم ایمنی می باشند، شاید بتوان با طراحی داروهایی اثر مهاری این سلول ها را کاهش داده و بدین ترتیب پروتکل درمانی مؤثرتری را در درمان بیماران به کار گرفت.
پژوهشگران قدرت اله روشنایی (مشاور آماری)، قاسم سلگی (مشاور علمی)، فریبا کرامت (استاد راهنمای دوم)، مهرداد حاجیلوئی (مجری اصلی)، ساناز جورقاسمی (دانشجو)