واحد توسعه و تحقیقات بالینی بعثت

صفحه نخست /گروه‌های آموزشی/واحد توسعه و تحقیقات بالینی ...

 نام عضو هیئت علمی
1 مشهود آقاجانلو
2 مهدی اسکندرلو
3 حسین اصفهانی
4 فاطمه اقبالیان
5 محمد باقری(تسویه حساب)
6 حسن بزم آمون
7 اسداله تناسان
8 محمود جباری(تسویه حساب)
9 فیروزه حسینی
10 حمیدرضا خورشیدی
11 ابراهیم خوشرفتار
12 امیر درخشانفر
13 آرش دهقان
14 علیرضا راستگوی حقی
15 فرشید رحیمی بشر
16 زهرا رضوی
17 ایرج صدیقی
18 مژگان صفری
19 علی عبدلی
20 فرهاد فراهانی
21 منوچهر قربانپور
22 غلامرضا قربانی امجد
23 فریده قره خانلو
24 حسن کیهان شکوه
25 احمد مرادی
26 حسین (عماد) ممتاز
27 علیرضا منصف اصفهانی
28 فرناز هاشمیان
29 محمدرضا جمالپور
30 محمد زندی
31 افشین فیاضی
32 جوانه جهانشاهی
33 عباس طاهر
34 محمود رضایی
35 ابراهیم جلیلی
36 محمد سعید احمدی
37 مرتضی مجیدی
38 محمد رضا ساعتیان
39 احمد رضایی ازندریانی
40 حسین صارمی
41 رسول سلیمی
42 سیدمحمد ذوالحواریه
43 علی حیدری ( دندانپزشکی)
44 سید محمدرضا جوادی
45 حسین کیمیایی اسدی
46 شاپور یاری پور
47 صالحه اعلاء
48 سمیرامیس پور متعبد
49 مهدی سمیعی
50 مجتبی هدایت یعقوبی(تسویه حساب)
12