نگار عقیقی

صفحه نخست /نگار عقیقی
نام و نام خانوادگی نگار عقیقی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / معاونت درمان
تحصیلات فوق لیسانس / مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!