مرتضی مجیدی(ارتوپد)

صفحه نخست /مرتضی مجیدی(ارتوپد)
نام و نام خانوادگی مرتضی مجیدی(ارتوپد)
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه ارتوپدی
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتوپدی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!