مریم عسگری نیا

صفحه نخست /مریم عسگری نیا
نام و نام خانوادگی مریم عسگری نیا
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / معاونت پژوهشی
تحصیلات فوق لیسانس / مدیریت دولتی - گرایش تحول
وبسایت
پست الکترونیک