خدیجه عزتی رستگار

صفحه نخست /خدیجه عزتی رستگار
نام و نام خانوادگی خدیجه عزتی رستگار
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / شبکه بهداشت درمان شهرستان رزن
تحصیلات دکترای تخصصی / آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
وبسایت
پست الکترونیک