آرزو فرهادی

صفحه نخست /آرزو فرهادی
نام و نام خانوادگی آرزو فرهادی
شغل کارمند دانشگاه علوم پزشکی همدان / معاونت تحقیقات و فناوری
تحصیلات فوق لیسانس / کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
وبسایت
پست الکترونیک