صدیقه السادات میرباقری

صفحه نخست /صدیقه السادات میرباقری
صديقه السادات ميرباقري
نام و نام خانوادگی صدیقه السادات میرباقری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده توانبخشی / گروه آموزشی ارتوز و پروتز
تحصیلات فوق لیسانس / ارتز و پروتز
وبسایت
پست الکترونیک