نسرین گوهری

صفحه نخست /نسرین گوهری
نام و نام خانوادگی نسرین گوهری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده توانبخشی / گروه شنوایی شناسی
تحصیلات فوق لیسانس / شنوایی شناسی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!