روح اله عباسی

صفحه نخست /روح اله عباسی
نام و نام خانوادگی روح اله عباسی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه گوش و حلق و بینی
تحصیلات دکترای تخصصی / گوش و حلق و بینی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!