قدرت اله سلیمانی

صفحه نخست /قدرت اله سلیمانی
نام و نام خانوادگی قدرت اله سلیمانی
شغل دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشجو
تحصیلات لیسانس / بهداشت حرفه ای
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان (1384)