امیر لرکی هرچگانی

صفحه نخست /امیر لرکی هرچگانی
نام و نام خانوادگی امیر لرکی هرچگانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماکولوژی و سم شناسی
تحصیلات دکترای تخصصی / فارماکولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!