پدرام علیرضائی

صفحه نخست /پدرام علیرضائی
نام و نام خانوادگی پدرام علیرضائی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیماریهای پوست
تحصیلات دکترای تخصصی / پوست و مو
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!