کامیار قصیری

صفحه نخست /کامیار قصیری
كاميار قصيري
نام و نام خانوادگی کامیار قصیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده توانبخشی / گروه آموزشی ارتوز و پروتز
تحصیلات دکترای تخصصی / اعضاء مصنوعی
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک