امید سلطانی نیا

صفحه نخست /امید سلطانی نیا
نام و نام خانوادگی امید سلطانی نیا
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه جراحی دهان و فک و صورت
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی فک و صورت
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!