شبنم پورمسلمی

صفحه نخست /شبنم پورمسلمی
نام و نام خانوادگی شبنم پورمسلمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده داروسازی / گروه فارماسیوتیکس
تحصیلات دکترای تخصصی / کنترل دارو
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
research journal OF PHARMACY and technology (2019)
2
water science and technology (2018)