امید طاهرپور

صفحه نخست /امید طاهرپور
نام و نام خانوادگی امید طاهرپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده دندانپزشکی / گروه پریودانتیکس
تحصیلات دکترای حرفه ای / پریودانتیکس
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!