سید محمد اکرمی

صفحه نخست /سید محمد اکرمی
نام و نام خانوادگی سید محمد اکرمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه پزشکی مولکولی
تحصیلات دکترای حرفه ای / ژنتیک
وبسایت
پست الکترونیک