امید ترکمن

صفحه نخست /امید ترکمن
نام و نام خانوادگی امید ترکمن
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده توانبخشی / گروه آموزشی ارتوز و پروتز
تحصیلات دکترای تخصصی / ارتوز و پروتز
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!