مینا ملاباشی

صفحه نخست /مینا ملاباشی
نام و نام خانوادگی مینا ملاباشی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه رادیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / رادیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!