ناهید تفتی

صفحه نخست /ناهید تفتی
ناهيد تفتي
نام و نام خانوادگی ناهید تفتی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده توانبخشی / گروه آموزشی ارتوز و پروتز
تحصیلات دکترای تخصصی / اعضا مصنوعی
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!