جلال پورالعجل

صفحه نخست /جلال پورالعجل
نام و نام خانوادگی جلال پورالعجل
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده بهداشت / گروه اپیدمیولوژی
تحصیلات دکترای تخصصی / اپیدمیولوژی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانهمایش
1 اولین همایش بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، همدان، 1397
2 پنجمین همایش سالیانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، 1397
3
the 19th national congeress of infertility and reproduction, tehran, 2013
4 اولین کنگره بین المللی وپنجمین سمینار سراسری ایدز، تهران، 1393