زهرا بصیری

صفحه نخست /زهرا بصیری
زهرا بصيري
نام و نام خانوادگی زهرا بصیری
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه داخلی
تحصیلات دکترای تخصصی / روماتولوزی
وبسایت
پست الکترونیک