ایرج خدادادی کهلان

صفحه نخست /ایرج خدادادی کهلان
ايرج خدادادي كهلان
نام و نام خانوادگی ایرج خدادادی کهلان
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه بیوشیمی
تحصیلات دکترای تخصصی / بیوشیمی و تغذیه
وبسایت
پست الکترونیک
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!