محمد زارعي

محمد زارعي
نام و نام خانوادگی محمد زارعي
سمت دانشگاه علوم پزشكي همدان، دانشكده پزشكي، گروه فيزيولوژي
تحصیلات دكتراي تخصصي
نشانی همدان- بلوار شهيد فهميده، روبروي پارك مردم، دانشگاه علوم پزشكي، دانشكده پزشكي، گروه فيزيولوژي كد پستي 6517838736
صفحه گوگل اسکالر ثبت نشده‌است.
zarei[at]umsha.ac.ir

علاقمندی‌ها

علاقمندی‌ای ثبت نشده‌است!

طرح‌های پژوهشی

 عنواننقش
1 نفر چهارم

مقاله‌های چاپ‌شده

 عنواننقش
1 نفر دوم
2 نفر دوم
3 نفر دوم
4 نفر اول
5 نفر اول
6 نفر دوم
7 نفر اول
8 نفر چهارم
9 نفر دوم
10 نفر اول
11 نفر ششم به بعد
12 نفر چهارم
13 نفر اول
14 نفر چهارم
15 نفر پنجم
16 نفر سوم
17 نفر اول
18 نفر دوم
19 نفر ششم به بعد
20 نفر دوم
21 نفر اول
22 نفر دوم

مقاله‌های ارائه‌شده

 عنواننقش
1 نفر اول
2 نفر ششم به بعد
3 نفر اول
4 نفر دوم
5 نفر سوم
6 نفر چهارم
7 نفر اول
8 نفر دوم
9 نفر دوم
10 نفر دوم
11 نفر اول
12 نفر پنجم
13 نفر اول
14 نفر پنجم
15 نفر دوم
16 نفر اول
17 نفر اول
18 نفر اول
19 نفر اول

کتاب‌ها

پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

پایان‌نامه‌ها

 عنواننقش
1 استاد مشاور علمي
2 استاد راهنماي اول
3 استاد مشاور علمي
4 استاد مشاور علمي
5 استاد مشاور علمي

داوری مقاله‌ها

پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

داوری کتب

پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

شرکت در جشنواره‌ها

پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
 
 

نشانی: همدان، خ شهید فهمیده، روبروی پارک مردم،
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان

Powered by Jiro

COPYRIGHT © 2016 Medical University of Hamedan. All rights reseved.