غلامرضا صفرپور

صفحه نخست /غلامرضا صفرپور
غلامرضا صفرپور
نام و نام خانوادگی غلامرضا صفرپور
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه جراحی عمومی
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی قلب و عروق
وبسایت
پست الکترونیک