علی عبدلی

صفحه نخست /علی عبدلی
علي عبدلي
نام و نام خانوادگی علی عبدلی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان / دانشکده پزشکی / گروه جراحی مغز و اعصاب
تحصیلات دکترای تخصصی / جراحی مغز و اعصاب
وبسایت
پست الکترونیک